Kázne

Evanielizácia 2014

1. večer - Janko Bako



2. večer - Daniel Sjanta



3. večer - Martin Chovan






Jakobov zápas s Bohom

 Ježišove posledné výroky z kríža