sobota 4. marca 2017

Ekumenický Svetový deň modlitieb 2017

Modlitby pre ženy z Filipínou 2017


Biblický text: Mat. 20:1-16
Spoločenský kontext biblického príbehu. Citované biblické verše boli napísané v kontexte poľnohospodárskej ekonomiky. Pôda je pripravená, obsiata a obrobená a ľudia čakajú na čas žatvy. Ak bude dosť dažďa, rastliny budú rásť, prosperovať a prinášať úrodu. Avšak na druhej strane nevhodná starostlivosť, ako je boj proti  škodcom a hmyzu, zlé počasie alebo iné prírodné alebo človekom spôsobené nepriaznivé udalosti spôsobia zníženie produkcie alebo aj všetko kompletne zničia.
Ak je oblasť kamenistá a kopcovitá či pahorkatá, príprava pôdy a starostlivosť o úrodu je veľmi namáhavá a vyčerpávajúca. Poveternostné podmienky (horúčavy, vlhkosť alebo chlad) tiež zvyšujú náročnosť vykonávaných prác (Mat. 20:12).
Práca v poľnohospodárstve je sezónna a intenzívna. Zber úrody, ako  napr. hrozna, si vyžaduje presné načasovanie. Je to vtedy, keď je hrozno najlepšie, šťavnaté a sladké. Keď príde čas zberu, vinohradník začne najímať pracovníkov. Títo sa najčastejšie pohybujú na trhoviskách a čakajú na pracovnú príležitosť. Niektorí z nich už vo vinohrade pracovali, ale keď je dobrá úroda, vyžaduje si to väčšie množstvo pracovníkov. Preto ľudia čakajú v nádeji, že budú najatí do práce a zarobia niečo pre svoje rodiny. Sú to však len sezónne práce. A oni sú sezónni pracovníci.
Miesto, kde sa najímajú robotníci,  je verejné, najčastejšie je to trh alebo hostinec. Len známi a osvedčení pracovníci sú pozývaní priamo vinárom z domu alebo odkazom cez známych.
Podobnosť s Filipínami. V oblasti Negros Occidental na Filipínach, kde je ekonomika založená na produkcii cukru, sa pracuje na plantážach. Tu robotníci dostanú skromné miesto na bývanie spolu so svojimi rodinami. Mimo sezóny zberu okopávajú, plejú a starajú sa o úrodu. Sú to preto oni, ktorí sú ako prví najímaní do sezónnych prác počas zberu úrody. Súčasťou nezaplatených služieb nájomníkov je účasť žien i detí na poľnohospodárskych  prácach. Niekedy už aj batoľatá sú na poliach spolu so svojimi matkami; často  bez dostatočného tieňa a stravy.
Pre zabezpečenie intenzívnych prác pri zbere časovo obmedzenom, ako je zber cukrovej trstiny a ryže, nájomných pracovníkov zabezpečujú  pracovné agentúry a dodávatelia. Zabezpečia tak veľké množstvo mužov aj z iných oblastí. Títo potom musia opustiť svoje rodiny na niekoľko mesiacov. Preto si žiadajú  vyplatiť určitú časť zárobku v predstihu, aby sa mohli postarať a zabezpečiť svoje rodiny. Tieto peniaze sú akousi pôžičkou a spolu s úrokmi ich treba zaplatiť. Vieme si celkom dobre predstaviť, že po zbere úrody im zostane malý zárobok pre rodiny. Navyše tieto mzdy sú hlboko pod štandardom na slušný či obstojný život. Stačí to tak na živobytie pre dve osoby, zatiaľ čo priemerná filipínska rodina je šesťčlenná. Ekonomická nespravodlivosť je zrejmá  – majitelia pôdy majú veľké domy a plné stoly jedla, zatiaľ čo ich pracovníci žijú pod úrovňou životného minima.

Z programu: