sobota 29. novembra 2014

60 rokov spolu

 
Zdieľame vieru, nádej a lásku
60 rokov centrálnej konferencie pre strednú a južnú Európu

nedeľa 30. marca 2014

Konečná úprava garáže

V slnečnú sobotu k nám zavitali známi majstri z Kysáča a Kulpína a darovali nám túto fasádu.

V slnečnú sobotu k nám zavitali známi majstri z Kysáča a Kulpína a darovali nám túto fasádu.