sobota 5. mája 2012

Skrášlili sme si ihrisko

Počas krásnych májových dní sme sa spolu s dievčatami rozhodli, že spestríme detský kútik. Zvláštnosťou v tomto bolo, že nám pri práci pomáhala dobrovoľníčka Rebeka. Rebeka príchádza zo Švajčiarska, konkrétnejšie z kantónu Aargau, rada pracuje s deťmi a rozhodla sa, že si svoju pracovnú skúsenosť obohatí práve u nás. V našom zbore pobudne do polovice Júna a potom ju cesta zavedie aj do okolných zborov vo Vojvodine.štvrtok 26. apríla 2012

Zborový hlásnik - Január/Február (2012)

Prekvapenia. Máte radi prekvapenia? Predpokladám, že áno, keď sa jedná o tie príjemné. Na tie nepríjemné by sme sa najradšej pripravili, aby nás nezasiahli nečakane. A práve po mnohých prekvapeniach a nepredvídaných dianiach, ktoré poznamenávajú týchto niekoľko mesiacov, ktoré sú za nami sa vám prihovárame prvý krát. Áno, mnohé veci už len spomíname, a sústreďujeme sa na príjemné, teplé jarné dni, ktoré nás ženú k aktivite a práci. Je to tak, že každé obdobie nosí so sebou zvláštnosti a svoje špecifiká.
Čo je vlastne to, čo nás prekvapilo a prekvapuje? Iste by každý napočítal rad vlastných vecí. Ja chcem spomenúť niekoľko všetkým blízkych skutočností. Na začiatku roka nás zaskočili mrazivé dni. Nie, že by sme nečakali zimu, ale neboli sme pripravení na tak extrémny pád teploty. Keď sme to s finančnými a telesnými následkami prebrodili...
Hlásnik Január-Február 2012

piatok 2. marca 2012

Svetový modlitebný deň 2012

Náš zbor sa už tradične zapojil k jednotnému programu Svetového dňa modlitieb, ktorý toho roku vypracovali ženy z Majajzie. Svoje hlasy sme zjednotili spolu s Evanjelickou A.V. cirkvou, kde sme aktívne brali účasť k danej téme: Nech zvíťazí spravodlivosť.