streda 27. júla 2011

Zborový hlásnik - Maj/Jun (2011)

Milí čitatelia!
Dlho očakávanéteplé, až horúce dni sú tu. Zdá sa však, že s tou páľavou slnká pribudlo viac práce a záväzkov... zrazu máme plné ruky nedoriešených vecí, ktoré súria sa doriešiť! Každý si nárokuje a vyžaduje svoj čas a termín a všetko z toho je dôležité. Na druhej strane sme zažili chvíle, kde čas už zastal, kde nás Pán zastavil a postavil pred otázku smrti a života, kde sme videli, že tá prehnaná námaha často nevedie k ničomu. Áno, všetci sme mali rušný začiatok leta, kde bolo a je potrebné sa venovať dozrievajúcim plodom, prichádzajúcej úrode v našich záhradách a na poliach a tiež popri tom sa venovať všetkých bežným prácam. Aj v zborovom živote bolo rušno; mnohé veci sme plánovali a priprávali sa na ne. Predsa nás niečo aj prekvapilo a museli sme to prijať, prichytiť a vyrovnane reagovať na novonastalú situáciu. Táto dynamika je dôvod prečo mešká naše vydanie hlásnika, v ktorom čísle ponúkame...
Hlásnik si môžete prevziat tu: