Projekt Koráb

Detský útulný pobyt Koráb zaznamenal začiatok nového školského roka v nedeľu 4.septenbra. Je to už tradícia, že náš zbor už tradične posiela žiakov do škôl s požehnaním na nový začiatok.

Téma pod ktorou chceme pracovať nasledovný rok je- Bohatý rybolov s JežišomA žiakov bolo všetkých vekových kategoríí: