piatok 30. decembra 2011

Zborový hlásnik - November/December (2011)

Milí čitatelia,
Vianoce slávime v znamení svetla a Betlehemskej hviezdy. Ako základ k úvahe chcem uviesť proroctvo zo 4. Mojžišovej 24, 17: Hviezda vyjde z Jákoba, a povstane berla z Izraela. Proroctvo sa splnilo v Mesiášovi!
Na svete je príliš veľa umele vytvoreného svetla. Vedci dnes hovoria o tzv. svetelnom znečistení, teda o nadbytočnom umelom svetle, ktoré žiari takou intenzitou, že človeku už nepomáha, ale mu škodí. Jedna medzinárodná dohoda ešte z minulého storočia zaručuje budúcim generáciám právo na „nezničenú a neznečistenú Zem, vrátane práva na čistú oblohu“. Je to ochrana tmavého neba a práva sledovať hviezdy.
Pravdou je, že na zemskom povrchu denne pribúdajú rozsvietené miesta, z ktorých je už takmer nemožné kochať sa v pohľade na hviezdy. Aj lekári upozorňujú na toto nebezpečenstvo, pretože podľa najnovších výskumov nadbytok umelého svetla podporuje tvorbu rakovinových buniek.
Hlásnik si môžete prevziat tu:

pondelok 10. októbra 2011

Zborový hlásnik - Jún/August (2011)

Milí čitatelia a čitateľky!

Nebolo to tak dávno ako sme si priali pekné leto, dlhé prázdniny a bezpečnú cestu pre tých čo sa vybrali na cesty. Ako len rýchlo ten čas prebehol a už zase držíte nové číslo Hlásnika vo svojich rukách. To nám hovorí, že slnečné dni odchádzajú a vystriedajú ich chladnejšie jesenné. Nechceme však smútiť za tým čo je za nami, ale chystáme sa zase k novým záležitostiam, ktoré nám prichádzajú v ústrety. Väčšinu udalostí, ktoré prebiehali minulé leto v našom zbore sme sa snažili zaznamenať a môžete si to prečítať a tiež aj vidieť na nasledovných stránkach.
Hlásnik si môžete prevziat tu: 

streda 27. júla 2011

Zborový hlásnik - Maj/Jun (2011)

Milí čitatelia!
Dlho očakávanéteplé, až horúce dni sú tu. Zdá sa však, že s tou páľavou slnká pribudlo viac práce a záväzkov... zrazu máme plné ruky nedoriešených vecí, ktoré súria sa doriešiť! Každý si nárokuje a vyžaduje svoj čas a termín a všetko z toho je dôležité. Na druhej strane sme zažili chvíle, kde čas už zastal, kde nás Pán zastavil a postavil pred otázku smrti a života, kde sme videli, že tá prehnaná námaha často nevedie k ničomu. Áno, všetci sme mali rušný začiatok leta, kde bolo a je potrebné sa venovať dozrievajúcim plodom, prichádzajúcej úrode v našich záhradách a na poliach a tiež popri tom sa venovať všetkých bežným prácam. Aj v zborovom živote bolo rušno; mnohé veci sme plánovali a priprávali sa na ne. Predsa nás niečo aj prekvapilo a museli sme to prijať, prichytiť a vyrovnane reagovať na novonastalú situáciu. Táto dynamika je dôvod prečo mešká naše vydanie hlásnika, v ktorom čísle ponúkame...
Hlásnik si môžete prevziat tu: 

nedeľa 22. mája 2011

Zborový hlásnik - Marec/April (2011)

Milí čitatelia!

Verím, že sa už všetci cítime lepšie, keď vnímame to príjemné teplo vonku: ako nám slnko ohrieva tvár, ruky a celé telo... Prijemné je tiež vidieť tú zmenu vôkol nás ako sa pred našimi očami odvíja proces, kde sa tmavá a zamrznutá príroda budí k novému životu. Áno, v záhradách už vykúka aj výsledok našej námahy... prvé rastlinky sa už vynorili z tmavej zeme. V týchto dňoch sa dá vidieť aj bohatstvo pri ozdobených stromoch - ich krásnu, belasú a sviatočnú šatu. Pán Boh sa tak postaral o prekrásne detaily v prírode, akoby sa potom nepostaral o človeka? Určite nám chystá viac ako si môžeme predstaviť! Je nádherné vidieť, že sa celá príroda obnovuje, presne každý rok v čase, keď je to potrebné! Nikto jej nemusí ani pripomínať, ani pomáhať. Nie, všetko presne vie ten svoj stvoriteľský poriadok! Bezchybný stvoriteľský plán! Vediac toto musíme si pripomenúť aj ten dokonalý stvoriteľský plán s nami ľuďmi. Áno, sviatok Veľkej noci je vyvrcholenie Božieho priblíženie sa k ľuďom. A preto vás chcem pozdraviť slovami Ježiša pri Jeho vzkriesení:

Čo hľadáte živého medzi mŕtvymi? Lukáš 24, 5

Nevera ľudí bola prítomná počas Ježišovho života, a ten tieň nevery je tu aj pri Ježišovej smrti. Pretože nevera a pochybnosť je vyobrazenie človeka. Človek, ktorý vidí len v rámci svojich možností. Človek, ktorý zakúsil, že smrť mu kladie konečné hranice a obmedzenie. Človek, ktorý videl, že strach a bolesť určuje jeho život... skratka človek, ktorý zvykne pochybovať a byť nedôverčiví. Aj ja som ten človek. V živote poznávame ako sa prelína tá nemohúcnosť, ohraničenie a zovretie tým čo prichádza. Ale, ak dovolíme Pánovi Ježišovi, aby nahliadol do nášho neporiadku, potom sa to mení a veci nadobúdajú iný zmysel! Je to  nová prirodzenosť, nový človek. Jeho viac ani smrť neohraničuje a nespútava. ...pokračovanie v hlásniku..
Hlásnik si môžete prevziat tu: 

nedeľa 13. marca 2011

Svetový modlitebný deň 2011

Už tradične organizujeme ekumenické bohoslužby v rámci SMD v spolupráci s Evanjelickou A.V. cirkvou. Toho roku nám jednotný program pripravili ženy z Čile (južná Amerika) a zapojili sme sa do modlitebnej siete spolu so 180 krajinami sveta.Heslo mesiaca - Marec 2011

Zlož svoje starosti na Hospodina, On sa o teba postará.
Žalm 55, 23.

Milí čitatelia,
Toto sú slová, ktoré vždy potrebujeme počuť a pripomenúť si ich.  Zvlášť pri takomto  novom začiatku. Starosti máme každý, mnohé starosti už prebehli naším životom, po nich zostali len spomienky...