Naša chválospevová skupinka

Pri príležitosti štedrovečerného koncertu
Do tmy na svet prišlo Svetlo


Slávnosť poďakovania za úrodu

Spoločná pieseň speváčok komorného zboru Nádeje a
našej chválospevovej skupiny


                                           Záber z adventného koncertu v modlitebni EMC