nedeľa 13. marca 2011

Svetový modlitebný deň 2011

Už tradične organizujeme ekumenické bohoslužby v rámci SMD v spolupráci s Evanjelickou A.V. cirkvou. Toho roku nám jednotný program pripravili ženy z Čile (južná Amerika) a zapojili sme sa do modlitebnej siete spolu so 180 krajinami sveta.Heslo mesiaca - Marec 2011

Zlož svoje starosti na Hospodina, On sa o teba postará.
Žalm 55, 23.

Milí čitatelia,
Toto sú slová, ktoré vždy potrebujeme počuť a pripomenúť si ich.  Zvlášť pri takomto  novom začiatku. Starosti máme každý, mnohé starosti už prebehli naším životom, po nich zostali len spomienky...