Kázne

Evanielizácia 2014

1. večer - Janko Bako2. večer - Daniel Sjanta3. večer - Martin Chovan


Jakobov zápas s Bohom

 Ježišove posledné výroky z kríža