nedeľa 22. mája 2011

Zborový hlásnik - Marec/April (2011)

Milí čitatelia!

Verím, že sa už všetci cítime lepšie, keď vnímame to príjemné teplo vonku: ako nám slnko ohrieva tvár, ruky a celé telo... Prijemné je tiež vidieť tú zmenu vôkol nás ako sa pred našimi očami odvíja proces, kde sa tmavá a zamrznutá príroda budí k novému životu. Áno, v záhradách už vykúka aj výsledok našej námahy... prvé rastlinky sa už vynorili z tmavej zeme. V týchto dňoch sa dá vidieť aj bohatstvo pri ozdobených stromoch - ich krásnu, belasú a sviatočnú šatu. Pán Boh sa tak postaral o prekrásne detaily v prírode, akoby sa potom nepostaral o človeka? Určite nám chystá viac ako si môžeme predstaviť! Je nádherné vidieť, že sa celá príroda obnovuje, presne každý rok v čase, keď je to potrebné! Nikto jej nemusí ani pripomínať, ani pomáhať. Nie, všetko presne vie ten svoj stvoriteľský poriadok! Bezchybný stvoriteľský plán! Vediac toto musíme si pripomenúť aj ten dokonalý stvoriteľský plán s nami ľuďmi. Áno, sviatok Veľkej noci je vyvrcholenie Božieho priblíženie sa k ľuďom. A preto vás chcem pozdraviť slovami Ježiša pri Jeho vzkriesení:

Čo hľadáte živého medzi mŕtvymi? Lukáš 24, 5

Nevera ľudí bola prítomná počas Ježišovho života, a ten tieň nevery je tu aj pri Ježišovej smrti. Pretože nevera a pochybnosť je vyobrazenie človeka. Človek, ktorý vidí len v rámci svojich možností. Človek, ktorý zakúsil, že smrť mu kladie konečné hranice a obmedzenie. Človek, ktorý videl, že strach a bolesť určuje jeho život... skratka človek, ktorý zvykne pochybovať a byť nedôverčiví. Aj ja som ten človek. V živote poznávame ako sa prelína tá nemohúcnosť, ohraničenie a zovretie tým čo prichádza. Ale, ak dovolíme Pánovi Ježišovi, aby nahliadol do nášho neporiadku, potom sa to mení a veci nadobúdajú iný zmysel! Je to  nová prirodzenosť, nový človek. Jeho viac ani smrť neohraničuje a nespútava. ...pokračovanie v hlásniku..
Hlásnik si môžete prevziat tu: