streda 27. marca 2013

Ordinácia

V nedeľu 24. marca sa konala slávnostná ordinácia a ich verejné uvedenie do služby kazateľa. Okrem kazateľov Daniela Sjantu (Kovačica) a kazateľa Dragana Trajčevského(Nový Sad), bola do tohto slávnostného úradu uvedená aj naša kazateľka Mária Ďurovková. 

Ako zbor prajeme Božie zmocnenie k tej vyvýšenej službe Božieho pracovníka, aby sa dala viesť silným Bohom a tak mohla zodpovedne viesť aj zverené stádo.
Zbor EMC – Pivnica