sobota 29. novembra 2014

60 rokov spolu

 
Zdieľame vieru, nádej a lásku
60 rokov centrálnej konferencie pre strednú a južnú Európu